Garau Matas, Simó Jordi

Tornar al llistat

Maria de la Salut, 07/10/1946
Prev. 13/06/1971
Def. 00/00/0000
Acomplerts els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Fou ordenat prevere dia 13.06.1971 començant a exercir el ministeri com Vicari en la parròquia de Binissalem, tenint cura de la feligresia de Biniali de la qual en fou nomenat rector el 1972. L’any 1973 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Francesc de Paula, per passarf el 05.10.1974 com Vicari en la parròquia de l’Immaculat Cor de Maria. De 1977 a 1979 fou el Rector de la parròquia ciutadana de sant Joan d’Àvila. De 1979 a 1985 regí la parròquia de La Vileta. De 1985 a 1999 és el Rector de la parròquia de Sencelles, tenint els treballs que comportà la Beatificació de Sor Francinaina Cirer i Carbonell el 1998. L’any 1999 fou nomenat Rector de la parròquia d’Alcúdia, parròquia que regí fins que l’any 2008 fou nomenat Rector de santa Maria la Major d’Inca. El 2014 passà a la parròquia de sant Alonso Rodríguez (Palma).