Garau Planas, Sebastià

Tornar al llistat

Inca, 14/12/1896
Prev. 19/10/1919
Def. 18/08/1988
Fou ordenat prevere dia 19.10.1919. Dia 14.07.1918 va fer son Títol de Patrimoni. Començà l’exercici del ministeri com Vicari de La Soledad, on hi restà fins el 1925 que fou nomenat Vicari in Capite de S’Arenal, on aixecà la Casa Vicaria. De 1931 a 1939 és l’Ecònem de S’Arracó, on aixecà el Centre Social. De 1939 a 1958 exercí el ministeri com Vicari de la parròquia ciutadana de Sant Miquel, d’on es jubilà i passà com Capellà del Monestir de les Caputxines, on hi restà fins l’any 1969, que es jubilà i passà a viure a casa seva i era Adscrit a la parròquia de Sant Alonso Rodríguez durant 19 anys, morint als 92 anys, amb el títol de degà del clergat mallorquí. L’any 1937 donà a la impremta: Sermón en el aniversario de la conquista de Mallorca, dobre el tema Espanya Una. BOBM 1988, 421-22. Darder G0077.