Garau Serra, Antoni Joan

Tornar al llistat

Sóller, 20/06/1871
Prev. 24/09/1898
Def. 09/09/1930
Fou ordenat prevere dia 24.09.1898. Havia fet Títol de Patrimoni dia 26.11.1896. Esmerçà tota la vida servint la feligresia sollerica. El 1907 començà a celebrar al Col·legi de les Religioses Escolàpies. El 1915 fou nomenar Vicari de la parròquia, tenint cura de la Congregació Mariana, Centre Obrer, Adoració nocturna. Era de ploma fàcil, que demostrà a les diferents controversies que mantingué a la premsa local. BOBM 1930, 574-575. Darder G0085.