Garau Trias, Josep

Tornar al llistat

Pòrtol, 24/05/1959
Prev. 20/10/1985
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis de Baxillerat a l’Institut Ramon Llull, començà a la UIB la carrera de Ciències Empresarials. Donat que son pare era militar anà a l’Acadèmia Militar i fent el servei militar arribà al grau de Caporal d’Artilleria. El 1978 entrà al Seminari, començant l’activitat pastoral a la parròquia de sa Pobla, on hi fou ordenat prevere dia 20.10.1985, on hi restà fins el 1988, que passà a les Msiions Diocesanes del Perú, treballant a la Serra, en les parròquies de cascas i Contumazá. Havent-hi restat cinc anys retorna a Mallorca i és enviat a ampliar estudis de Teologia a la Universitat Gregoriana de Roma durant dos cursos, acabats els quals fou destinat com formador i professor del CETEM i l’ISUCIR. L’any 2000 fou nomenat Rector de Bunyola i el 2006 Vicari de la parròquia ciutadana de Sant Jaume per poder donar més temps a les activitats acadèmiques. L’any 2001 feu el Pregó de la Setmana Santa Bunyolina, que posteriorment fou donat a la impremta. El 2007 deixà el ministeri. Fiol 410.