Garau Vila, Joan

Tornar al llistat

Esporles, 24/02/1879
Prev. 01/01/1902
Def. 30/11/1911
Començats els estudis al nostre Seminari fou enviat a estudiar a la Universitat Gregoriana de Roma on es doctorà en Teologia i Dret Canònic. Allà fou odenat Prevere l’any 1902. Havia participat al Certamen presentant el Nº 466. Retornat a Mallorca fou nomenat Professor de Teologia i de Dret Canònic del Seminari (1902) L’any 1903 fou nomenat també Fiscal de la Cúria Eclesiàstica. Participà a les oposicions a les canongies de Doctoral (1903), Magistral (1905) i en el mes d’Agost de 1911 aconsegií la Canongia de Prefecte de Litúrgia de la nostra Seu, tingué una mort repentina. La vila d’Esporles li dedicà el: Carrer Canonge Garau. BOBM 1911, 311. AC. 1587. Darder G0088.