García Cànaves, Llorenç

Tornar al llistat

Ses Salines, 14/06/1862
Prev. 20/09/1890
Def. 16/07/1930
Fou ordenat prevere dia 20.09.1890 començant l’exercici del ministeri en la pròpia parròquia nadiua. Havia fet Títol de Patrimoni dia 03.05.1889. Dia 14.06.1894 demanava per anar a Puerto Rico per motius familiars i en el mes d’Octubre d’aquell any ja actuava com Vicari de la parròquia de San José de Lares, retornat a Mallorca seguí treballant pastoralment per aquella comarca fins que li sobrevingué la mort a Ses Salines dia 16.07.1930 BOBM 1930, 476 Sunyer pàg. 258-259 Fiol Nº 421. Darder G0100.