Garcias Mas, Bartomeu

Tornar al llistat

Campos, 25/10/1876
Prev. 02/09/1902
Def. 28/10/1947
Fou ordenat prevere dia 02.09.1902, quedant en la parròquia nadiua. Dia 08.06.1901 feia son Títol de Patrimoni. De 1905 a 1908 fou Vicari d’Algaida i uns anys també ho fou de ses Salines. De 1912 a 1947 fou l’organista de la parròquia de Campos. BOBM 1947, 370. Reus II, 188-189. Sunyer 292. Darder G0123. HdC 1948, 19.