Alemany Coll, Pere Josep

Tornar al llistat

Andratx, 30/06/1866
Prev. 09/12/1891
Def. 12/11/1930
Fou ordenat prevere dia 09.12.1891. Havia estudiat al Seminari de Menorca, on gaudí d’un Benefici a la Seu menorquina. Retornat a Mallorca fou Vicari de la parròquia d’Andratx de 1893-1921, morint a Andratx dia12.11.1930 BOBM 1930, pàg. 641. BOBM 1893, 16; 1921, 432.