Garcias Palou, Sebastià

Tornar al llistat

Inca, 20/11/1908
Prev. 16/03/1935
Def. 24/04/1993
Havent fet els primers estudis amb les Religioses Franciscanes i a l’escola pública de Biniamar i ajudat pel seu oncle Mn. Antoni Palou i Matheu (1869-1944), qui havia retornat d’Amèrica l’any 1912, passà a Palma on aconseguí el títol de Batxiller a l’Institut General i Tècnic de segon ensenyament. L’any 1925 entra al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Féu oposicions i entrà al Col·legi de la Sapiència l’any 1927. El 1929 passava a Comillas on es llicencià i doctorà en Filosofia (1930). Becat per la Diòcesi passà a la Universitat Gregoriana on estudià Teologia i es Doctorà (1935). A Roma fou ordenat prevere el 16.03.1935 Emprant les biblioteques Apostòlica Vaticana i la del Pontifici Institut d’Estudis Orientals escriví, sota la direcció de l’eximi orientalista P. Mauricio Gordillo S.J., la tesi doctoral vers El Beato Ramon Llull y las controversias teológicas en el Oriente cristiano, amb la qual aconseguí la nota de Magna cum laude. Retornat a Mallorca fou nomenat Ecònem de Sant Jordi, complint també com Capellà de l’Armada (1936-1940). El 1940 fou nomenat Rector de Campos, on fundà una escola parroquial, que l’any 1943 amplià creant el Col·legi Fra Joan Balleter perquè el jovent de la vila pogués cursar estudis de secundària, també hi fundà el Cine Albor per poder donar un sa esbarjo als feligresos. Aquest mateix any entrà copm soci del BSAL tenint el nº 667 El 1948 Rector de Sant Nicolau i aquest mateix any fa oposicions a Canonge Arxiver i entrà al Capítol de la Seua Mallorquina. Les repetí l’any 1962 per obtenir la Canongia Magistral. El 1954 fou nomenat Delegat Episcopal en el Diario de Mallorca. President de la Comissió Diocesana per a la construcció del Nou Seminari. Consiliari Diocesà de la Unió d’Intel·lectuals Catòlics, Consiliari del Consell Diocesà dels Homes d’Acció Catòlica i Consiliari de la Germandat de Sant Cosme i Sant Damià (metges i apotecaris) 1959 Professor d’ Eclesiologia al Seminari. Rector de la Maioricensis Schola Lullistica, el 1956 per succeí al fundador Mn. Francesc Sureda i Blanes (1888-1955), si bé el 1955 n’havia estat nomenat Vicerector. L’any 1987 cessà com Rector. L’any 1960 fou el President del Comité executiu del I Congrés Internacional de Lulisme celebrat a Formentor, com també del segon, celebrat a Miramar l’any 1976 Ha donat a la impremta, a més d’innombrables articles sobre Teologia i Medievalisme, en les revistes especialitzades: Analecta Sacra Tarraconensia, Hispania Sacra, Miscelánea Comillas, Estudios Franciscanos, Revista Española de Teología, San Jorge, Verdad y Vida, Communio i principalment en la revista Estudios Lulianos que fundà l’any 1957. 1977 El Miramar de Ramon Llull. 1978 Ramon Llull: Proverbis de Ramon. 1981 Ramon Llull y el Islam. 1986 Ramon Llull, en la historia del ecumenismo. 1989 La formación científica de Ramon Llull. 1989 Ramon Llull, Beato: El libro de los Proverbios: Liber Proverbiorum. 1992 Raices mallorquinas de Ramon Llull. Participà en l’edició de les Obres Essencials (1957-1960). Ha fet múltiples cursos i conferències sobre temes lul·lians: al Consell Superior d’Investigacions científiques, a l’Associació Espanyola per a l’Estudi de la Filosofia Medieval, a la Biblioteca Balmes de Barcelona, a les Universitats de Friburg, Múnic i Navarra. Ha definit la cronologia de les obres de Llull i la seva identificació històrica. Ha publicat un milenar d’articles d’apologètica cristiana en diferents periòdics, sobretot balears. Ha obtingut diferents premis: 1960 Encomienda de Isabel la Católica donada pel Govern Espanyol; 1976 Medalla de Plata de la Provincia, donada per la Diputació Provincial de Balears; 1984 Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 1986 Encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, concedida per S.M. El Rei. El 1984 es publica la Bibliografia de Sebastià Garcias Palou, Rector de la Maioricensis Schola Lul·listica, publicació feta sota els auspicis del Patronat de l’homenatge a l’autor i pagada per l’Ajuntament d’Inca. El 1989 la Maioricensis Schola Lul·lística promogué una Miscel·lànea in Honorem Sebastiani Garcias Palou on hi col·laboren 14 autors de diferents nacionalitats, com també 35 adhesions de prestigiosos “magistri” d’Universitats d’arreu del món, també fou financiat per l’Ajuntament d’Inca. L’any 2016 l’Ajuntament d’Inca ha determinar declar-lo Fill Il·lustre. BOBM 1948, 454; 1993, 318-322. Reus I, 148-152 GEM VI, 173; AC 1690. Darder G0131.