Gelabert Massip, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 22/01/1861
Prev. 10/09/1885
Def. 01/05/1910
Fou ordenat prevere dia 10.09.1885. Dia 02.04.1883 feia son Títol de Patrimoni. Tota la vida fou Adscrit a la parròquia de santa Maria la Major. Dia 02.01.1909 fou nomenat Rector de l’església de sant Domingo. Morí de forma sobtada a Inca. BOBM 1910, 188. Darder G0199.