Gelabert Simonet, Pere

Tornar al llistat

Alaró, 01/01/1862
Prev. 17/12/1887
Def. 12/05/1902
Fou ordenat prevere dia 17.12.1887. Dia 01.09.1886 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Restà sempre Adscrit en la parròquia nadiua, on morí, als 40 anys. BOBM 1902, 172. Darder G0212.