Genovart Genovart, Blai

Tornar al llistat

Ariany, 13/06/1927
Prev. 22/05/1937
Def. 03/08/2008
Fou ordenat prevere dia 22.05.1937. Acabada la guerra civil fou nomenat Vicari de la parròquia de sant Miquel, on residió de 1941 a 1943, que fou nomenat Capellà de les Germanetes dels Sagrats Cors de s’Olivera. Fou el fundador i Director del Col·legi Ramiro de Maeztu, posteriorment Col·legi Pius XII, celebrant akl temle de La Mercè. Era propietari de la revista Baleàrica. BOBM 2008,92. GEM I, 313; XIII, 161.