Genovart Riutort, Rafel

Tornar al llistat

Costitx, 16/07/1820
Prev. 15/02/1853
Def. 04/11/1910
Fou ordenat prevere dia 15.02.1853. Dia 28.06.1852 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 16.10.1865 rebé el nomenament de Vicari de santa Eulàlia per cessar-ne dia 20.05,1871, que fou nomenat Capellà del Monestir de Santa Magdalena. L’any 1906 ja era Adscrit a la parròquia nadiua i allà morí. BOBM 1910, 328. Darder G0226.