Gili Ferrer, Antoni

Tornar al llistat

Artà, 26/04/1932
Prev. 31/05/1958
Def. 01/12/2010
Fou ordenat prevere dia 31.05.1958 Féu la llicenciatura en Filosofia en la Universitat de Sant Tomàs de Tomàs de Roma.Començà l’exercici de son Ministeri com Vicari a Binissalem. El 1960 fou nomenat Ecònem de S’Arracó. Dia 15.09.1966 Vicari d’Artà. Dia 03.11.1985 Rector d’Algaida. Dia 03.11.1987 Rector solidari de Porreres, Montuïri i Algaida. Des de 1983 és membre de la Comissió d’historiadors per a les causes dels Sants. Dia 29.06.1989 fou nomenat Auxiliar de l’Arxiu Diocesà. Dia 29.06.1990 fou nomenat Prior de La Sang fins que l’any 2002 li arribà la Jubilació Canònica i retornà a Artà, on finà. L’any 1953 començà a ser membre de l’Acadèmia mallorquina d’estudis Geneològics, Heràldics i Històrics. És el soci nº 961 del BSAL. A títol pòstum el Govern de les Illes Balears li concedí el Premi Ramon Llull Ha donat a la impremta: 1975 Història de l’ermita de Betlam. 1978 “Ermitaños insignes de Mallorca”. 1979 Història de Sant Salvador. 1983 Artà en el s. XV. 1989 Ermitaños de Mallorca Juan Mir y su Obra. 1990 Antoni Llinàs missioner de missioners. 1991 Francisco Palou y Mallorca; Antoni Llinàs Apòstol d’Apòstols. 1993 Artà en el s. XVI. 1005 Ascendència llucmajorera de la Beata. Pregó de fires. 1999 Sant Antoni Abat, festa popular a Artà. 1994-1997 Aportació al Cançpner popular de Mallorca (4 volums). 2000 De Santa Maria de Bellver a Sant Llorenç des Cardassar. Visicituts d’una parròquia rural. 2002 La Sang. Història i devoció. 2003 Artà en el s. XVII. 2005 Ermita de Betlam (1805-2005) Doscents anys d’història. 2006 Santa Maria de Bellpuig d’Artà. 2007 Son Servera del s. XIII al s. XVIII. 2010 Sebastián Gili Vives. La lealtad con Dio al servicio de los hombres. Llorenç Vich Sancho: Bibliografia de Mn. Antoni Gili Ferrer. Artà 2008. BOBM 2011, 177. GEM VI, 256; XIX, 45; XXIII, 184; XXIV, 120. Darder G0241.