Ginard Barceló, Llorenç

Tornar al llistat

Sant Joan, 12/09/1831
Prev. 18/06/1859
Def. 05/08/1907
Fou ordenat prevere dia 18.06.1859 Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia nadiua fins l’any 1873 que passà com Vicari in Capite de Biniamar, on hi residí fins el 1880, si bé de 1876 a 1877 fou Vicari de Lloseta. De 1880 a 1886 Vicari in Capite d’Ariany. Retornat a la parròquia nadiua servia aquella feligresia com Beneficiat. BOBM 1907, 315. Estelrich, 151. Darder G0254.