Alemany Pascual, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 05/09/1952
Prev. 02/06/1979
Def. 00/00/0000
Neix a Palma dia 05.09.1952, fou ordenat prevere dia 02.06.1979 començant a exercir el ministeri en la parròquia de Llucmajor. Ha tingut una forta dedicació a l’esplai i a la pastoral juvenil. De 1999 a 2004 fou Vicari Episcopal de la Part Forana, passant a Rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat amb gran dedicació a la Pastoral Penitenciària, essent-ne el Delegat. I organitzant el camí de Santiago entre la gent de Mallorca, com a moment de trobada amb Déu i d’Apostolat. És autor de l’Esplai a Llucmajor: Experiència d’una acció educativa (1998), Fundà el 1977 el grup musical Brot d’ullastre i ha compost diverses peces de música religiosa GEM vol. XXIII pàg. 19.