Ginard Ferrer, Sebastià

Tornar al llistat

Campos, 09/09/1846
Prev. 18/12/1880
Def. 04/02/1910
Fou ordenat prevere dia 18.12.1880. Dia 21.09.1877 havia fet Títol de Patrimoni, quedant com Vicari supernumerari de Campos de 1882 a 1884. L’any 1885 feia escola nocturna a Campos, pagat per l’Ajuntament de la Vila. Dia 05.11.1885 demanava permís per fer oposicions al Cos Castrense i hi entrà. Era germà del pare de la Beata Sor Maria del àngels Ginard i Martí. BOBM 1910, 130. Reus I, 224-225; II, 261. Darder G0261.