Ginard Sala, Bartomeu

Tornar al llistat

Campos, 19/11/1850
Prev. 10/06/1876
Def. 19/07/1939
Fou ordenat prevere dia 10.06.1876 Dia 24.08.1874 havia fet Títol de Patrimoni. De 1885 a 1932 fou Rector de l’oratori de sant Blai. Tingué cura de l’oratori de la Font Santa de 1892 a 1909. De 1905 a 1930 era el Primatxer de la parròquia. Escriví un Apèndix a la Història de Sant Blai, que havia escrit el P.Tomàs per afegir-hi les obres que s’hi havien fet durant els anys de son Rectorat. BOBM 1939, 294. Reus II, 179-180. Darder G0264. HdC 1939, 117.