Ginard Sala, Joan

Tornar al llistat

Campos, 04/12/1840
Prev. 01/01/1866
Def. 28/03/1912
Dia 06.08.1863 havia fet Títol de Patrimoni. De 1867 a 1868 fou Vicari Superbunerari de Campos. De 1868-1874 Vicari efectiu, per retornar a Supernumerari aquest any. Durant divuit anys u mig fou Vicari in Caìte de Capdellà . Era un capellà il·lustrat i molt auster i bon predicador que predicà moltes missions populars. Reus, I, 219. II, 260. Darder G0265.