Gomila Siquier, Nicolau

Tornar al llistat

Palma, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Dia 16.05.1888 ja era tonsurat i escriu al Bisbe de Mallorca, de Puerto Rico estant, dient que per motius familiars hagué d’interrompre els estudis al Seminari de Mallorca i ara demana l’Exeat per proseguir els estudis allà i allà ser ordenat. El Sr. Bsbe li concedeix el permís. Fiol, 465.