Alemany Perpinyà, Antoni

Tornar al llistat

Andratx, 01/01/1867
Prev. 24/09/1892
Def. 07/01/1950
Havia fet títol de Patrimoni dia 03.07.1891. Quedà com Vicari de la parròquia nadiua fins que l’any 1898 fou nomenat Catedràtic de Física i Química al Seminari fins l’any 1904. L’any 1898 li fou concedida la Medalla d’Or de la Creu Roja. Dia 07.12.1904 li donaven dimissòries per prendre possessió d’una Canongia a Badajoz.. Retornà a Mallorca l’any 1924, romanent com Adscrit en la parròquia andritxola, on morí dia 07.01.1950. BOBM 1950 pàg. 101. BOBM 1889, 415; 1890, 114, 115; 1891, 299, 403; 1892, 276, 277; 1893, 7; 1899, 315; 1903, 387, 389; 1904, 309, *101; 1905, 183.