Grimalt Escalas, Rafel

Tornar al llistat

Felanitx, 26/05/1879
Prev. 20/09/1902
Def. 17/10/1912
Fou ordenat prevere dia 20.09.1902. Dia 22.04.1901 havia fet Títol de Patrimoni Essent Sotsdiaca col·laborava amb Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Dia 08.10.1904 fou nomenat Vicari de S’Horta. Dia 11.10.1905 demana permís per anar cinc anys a Santa Fe i allà fou Vicari de la parròquia de Ntra. Sra. del Carmen. Retornat a Mallorca morí, alcap de dos mesos morí a Felanitx. BOBM 1912, 362. Fiol, 475. Rosselló, VIII, 312. Darder G0369.