Grimalt Galmés, Guillem

Tornar al llistat

Manacor, 01/06/1903
Prev. 14/06/1930
Def. 11/03/1985
Fou ordenat prevere dia 14.06.1930. Dia 22.03.1929 havia fet Títol de Patrimoni. Començà a exercir el ministeri com capellà de les Monges del Sagrat Cor (Fartàritx), on hi exercí el ministeri tota la vida, fundant-hi la Germandat de Fartàritx per participar a les processons de la Setmana Santa. El 1939 fou nomenat Consiliari dels Joves d’A.C. El 1950 Visitador de les Religioses de la Sagrada Família. El 1953 Professor del Col·legi de les Religioses de La Puresa, el 1954 Confessor dels Germans de La Salle. 1961 Dorectior de les Obres Missionals Pontifícies... BOBM 1985, 93-94. Fuster 247. Darder G0370.