Grimalt Santandreu, Antoni

Tornar al llistat

Santa Margalida, 21/08/1886
Prev. 21/09/1911
Def. 22/10/1979
Fou ordenat prevere dia 21.09.1911 Acabà els estudis eclesiàstics en la Gregoriana de Roma i es Doctorà en Teologia i Dret Canònic. Era Adscrit a la parròquia nadiua quan el 1921 passà a la diòcesi de Solsona com Secretari de la Cúria Diocesana. Retornà a Mallorca l’any 1931 i fou nomenat Vicari de Santa Margalida. De 1942 a 1945 fou el Rector de Maria de la Salut, passant com prevere jubilat a Santa Margalida, on morí. BOBM 1979, 279. Darder G0372.