Grua Tugores, Joan

Tornar al llistat

Palma, 04/11/1912
Prev. 22/05/1937
Def. 12/01/2006
Fou ordenat prevere dia 22.05.1937. Participà en el Certament amb el nº 495. Ordenat prevere fou militaritzat residint a Palma i a Cartagena. El 1942 començà a gaudir d’un Benefici a la Seu d’Eivissa. Retornat a Mallorca el 1956 fou nomenat Rector de Son Roca. El 1958 fou nomenat Vicari de la parròquia ciutadana de la SSma. Trinitat. De 1964 a 1974 era l’Ecònem de Can Pastilla. El 1974 fou nomenat Primatxer de la Seu, on hi restà fins a la jubilació canònica. Morí a Palma dia 12.01.2006. BOBM 2006, 169. AC 1698. Darder G0377.