Gual Barceló, Jordi

Tornar al llistat

Sant Joan, 01/05/1868
Prev. 09/03/1895
Def. 31/03/1937
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895. Dia 09.11.1892 havia fet Títol de Patrimoni. De 1895 a 1900 fou Adscrit a la parròquia nadiua. Dia 02.07.1900 se li donava permís per anar cinc anys a Sudamèrica i dia 16.12.1903 li era prorrogat el permís per exercir el ministeri en aquelles terres. L’any 1905 ja era altra vegada a Sant Joan, exercint l’ofici de primatxer en aquella parròquia. BOBM 1937, 237. Fiol, 478. Estelrich, 151. Darder G0380.