Gual Martorell, Miquel

Tornar al llistat

Campanet, 18/11/1917
Prev. 19/06/1943
Def. 30/09/2001
Fou ordenat prevere dia 19.06.1943 Començà l’exercici ministerial com Vicari de Selva. De 1944 a 1952 Vicari de Campanet, fent oposicions a Capellà Castrense, exercint aquest ministeri 1953 Jaca; 1956 La Mola (Maó). 1958 es llicencià en Dret Canònic. De 1965 a 1971 Comandant en la Capitania Balear aconseguint la graduació de Coronell. El 1972 entra al BSAL amb el nº 767. El 1981 passa a la Reserva activa, ajudant a la parròquia de Sant Sebastià, on finà. BOBM 2001, 413. GEM III, 35. Darder G0383.