Gual Serralta, Miquel

Tornar al llistat

Ariany, 02/12/1871
Prev. 17/12/1898
Def. 30/12/1946
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898 Dia 10.10.1896 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà la vida ministerial servint la feligresia de la parròquia nadiua. Dia 02.01.1906 fou nomenat Notari de l’Arxiprestat de manacor amb residència a Ariany. BOBM 1947, 12. Darder G0389.