Gual Siquier, Joan

Tornar al llistat

Búger, 22/05/1881
Prev. 22/09/1906
Def. 11/09/1939
Començats els estudis eclesiàstics l’any 1898 entrà a la Sapiència. Participà en el certamen presentant el nº 498. Fou ordenat prevere dia 22.09.1906. L’any 1906 participà a les oposicions que hi va haver per a una Vicaria a la parròquia de Santa Eulàlia. De 1907 a 1913 fou el Vicari in Capite de Deià. El 1913 participà a les oposicions a Rectoria aconsegunt la de Costitx, on hi restà fins el 1937. Va viure els anys de la serventa de Déu Margalida Amengual i anà anotant les experiències místiques que li comunicava, doncs era el seu Director Espiritual, firmant l’acte de defunció, amb bon llatí, als llibres parroquials. Els anys de la guerra eren durs a Costitx i el 1937 renunciá a la Rectoria i passà com Ecònem de Búger, on morí. BOBM 1939, 357. Mn. Joan Pons l’any 2010 donà a la impremta: Joan Gual Siquier, un capellà reconciliador. 1881-1939. HdC. 1940, 187. Darder G0390.