Guasp Cerdà, Sebastià

Tornar al llistat

Llucmajor, 09/08/1894
Prev. 22/12/1917
Def. 22/01/1950
Fou ordenat prevere dia 22.12.1917 Dia 20.11.1916 va fer Títol de Patrimoni. Havia participat en el Certament 1911 Monografia de la Iglesia parroquial de Llucmajor; 1912 Introducción a la semblanza del Ilustre Mallorquín de Don Miguel Tomàs de Taxequet [Bisbe de Lleida]; 1915 L’Avemaria Capvespral (Poesia); 1916 Martiri de Ramon Llull, Comèdia en un acte; 1917 Himne Escolar Lu.l·lià; 1917 Colección de pasajes oscuros del Salterio. Havia fet els estudis de Magisteri i l’any 1918 rebé el càrrec de Vicari d’Establiments, regentant també l’escola del lloc. Dia 31.01.1922 fou nomenat Regent de S’Alqueria Blanca, tenint també el càrrec de l’escola del lloc. L’any 1930 fou nomenat Ecònem d’Algaida, on hi restà una vintena d’anys. Escriví diferents poemes i l’any 1920 donà a la impremta “El Santuari de Nostra Senyora de Gràcia”, deixant escrit la Monografia del templo dedicado a Nuestra Señora de la Lactancia, que fou publicat l’any 1975 Anà, jubilat a viure a Llucmajor, on hi morí, als 55 anys. BOBM 1950, 102. GEM, VI, 362; Sunyer 321. Darder G0406.