Alomar Poquet, Jeroni

Tornar al llistat

Llubí, 08/07/1894
Prev. 18/03/1918
Def. 07/06/1937
Després dels estudis primaris a Ca Ses Monges, passà a estudiar a Palma amb els PP.Ligorins i en el mes de Setembre de 1908 entra al Seminari,. Féu títol de Patrimoni dia 20.11.1916. Ordenat prevere fou nomenat Vicari d’Esporles (1918-1919) i de 1919 a 1922 fou el Vicari in Capite de Son Carrió. Retornà a casa seva com Adscrit a la parròquia de Llubí, viure amb la família i tenir cura de les finques familiars,dedicant-se a la predicació per les trones de Mallorca. Bé ajudà als pagesos en la recerca d’aigua a les seves finques, per millorar la producció agrícola. Esclatada la guerra del general Franco, en el mes d’Abril del 1937 fou empresonat i portat a la Missió amb militars no massa adictes al Moviment. Dia 12 de Maig li feren Consell de Guerra, el condemnaren a mort, fou portat a la preso dels Caputxins i dia 07.06.1937 afusellat. Pons i Llinàs, Nicolau: Jeroni Alomar Poquet. El capellà mallorquí afusellat pels feixistes el 1937. Lleonard Muntaner, editor. Palma 1995. BOBM 1916, 310; 1917, 42, 44; 1918, 51, 418, 420; 1919, 499