Herrero García, Valentí

Tornar al llistat

Palma, 05/10/1889
Prev. 28/10/1923
Def. 13/10/1986
Fou ordenat prevere dia 28.10.1923. Havia participat al Certamen amb el nº 513. Donat el cas que son pare era mestre de música a l’Exèrcut, començà els estudis eclesiàstics a Ciutadella 1909-1917. De 1917 a 1920 els proseguí a Tortosa, per retornar a Mallorca l’any 1920, on els acabà el 1923. Ordenat prevere fou enviat com Vicari a la ciutat d’Alcúdia, on hi restà fins el 1932. De 1932-1933 Vicari en la parrròquia de la Santíssima Trinitat, començant a treballar a l’Exèrcit com Capellà Voluntari Militar a Sóller, Capellà a la Presó. De 1948 a 1970 Capellà a la presó de València. L’any 1959 fou nomenat Prelat d’Honor del Papa Joan XXIII. Retornat a Mallorca el 1970 fou nomenat Visitador dels Ermitans. S’han publicat multitud de sermons que féu en dades ben asselades, com també: 1944 Mons. Palmer. Bosquejo biogràfico leido en el solemne acto de su proclamación como Hijo Ilustre. El 1951 Discurso biográfico. Arnaldo Ramis Vanrell Pbro. Hijo Ilustre de Sineu. BOBM 1986, 304-306.GEM, XIX, 55.