Hervàs Benet, Joan

Tornar al llistat

Pujol (València), 30/11/1905
Prev. 17/06/1929
Def. 06/06/1982
Fou ordenat prevere dia 17.06.1929. Començà l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia Jesús pobre, Rector de Ayodar i Regent de Vinalesa, Director del Reformatori Regional Sant Vicenç de Godella. L’any 1932 formà part del grup fundacional de la Casa del Consiliario (Madrid). El 1934 fou enviat a ampliar estudis a Friburg i es doctorà en Dret Civil i Canònic presentant (1941) la tesi “Jerarquia y Acción Católica a la luz del derecho”, aconseguint la nota “Summa cum laude”, que fou publicada el 1959. Retornat a València, el 1939 fou nomenat professor del Seminari. Dia 13 de Gener de1944 fou nomenat Bisbe auxiliar de València, fou ordenat dia 23 d’Abril essent nomenat Vicari General i Vicari Capitular. El 1945 participà al Congreso Iberoamaricano de Acción Social que es celebrà a La Habana, el 1946 al Congrés de Pax Romana que es celebrà a Friburg, essent nomenat, dia 26 d’Octubre Bisbe Coadjutor del Bisbe de Mallorca. Dia primer de Març de 1947 arribava a Mallorca. En el mes d’Abril va a Roma per presidir les delegacions espanyoles que participaven als Congresos del Moviment Internacional Catòlic i per aquest motiu Miralles li encomenà que passàs la Visita ad Limina, que calia que la diòceis fés. Morint el Dr. Miralles dia 22.12.1947 passà a Bisbe Titular. Sintonitzà aviat amb el moviment de Cursets de Cristiandat que havien començat a Cala Figuera el 1944, enrevoltant-se del grup de seglars i preveres que duien aquest moviment que prengué molta força durant el seu pontificat. Encoratjà la peregrinació a Santiago i en el Gener de 1949 començaren els Cursets, ja regulats, a Sant Honorat. El 1948 fundà l’Escola de Magisteri per a religioses i seglars La Pureza, que revertí en la creació de nombroses escoles parroquials a tot Mallorca. Bé treballà perquè fos una realitat el Seminari Nou, beneint-ne la part destinada a Seminari Menor en el novembre de 1953. Dia 01.10.1950 beneïa la Casa Sacerdotal. El 1951 organitzà una gran Missió a Palma. Tot celebrant el centenari del Dogma de la Immaculada promogué (1953) la peregrinació de la Mare de Déu de Fàtima pels pobles de Mallorca. Impulsà la creació de noves esglésies i parròquies en el moment que l’aixampla de Palma bé creixia. En el mes de Març de 1955 fou destinat a la diòcesi de Ciudad Real, que la regentà fins que li arribà la jubilació canònica l’any 1976. L’any 1979 retornà a Mallorca, vivint a Felanitx amb son Secretari particular Mn. Bartomeu Miquel, en el Convent de Sant Agustí, on li arribà la mort. Ses despulles foren traslladades a Ciudad Real, reposant en aquella Catedral. Ha donat a la impremta: 1957 Los Cursillos de cristiandad, instrumento de renovación cristiana; 1961 La libertad de prensa y su ordenamiento jurídico; 1963 Manual de dirigentes de Cursillos de cristiandad; 1964 Por la unión de los cristianos; 1966 La libertad religiosa. BOBM 1982, 191; GEM VII, 12. Mairata 627-643. Darder H0021.