Homar Oliver, Bernat

Tornar al llistat

Palma, 27/11/1929
Prev. 20/06/1954
Def. 28/11/1998
Ja era Mestre d’escola quan l’any 1950 entrà a la Sapiència. Participà al Certamen presentant els nº 514, 515, 516 i 517. Fou ordenat prevere dia 20.06.1954 Començà l’exercic de son ministeri com Vicari de la parròquia de Valldemossa i el 1957 fou nomenat Vicari de Sta. Eulàlia, on hi romangué fins el 1978, compaginant la tasca pastoral amb la docència a l’Institut Politècnic i Magisteri. De 1978 a 1991 fou Rector de es Capdellà, on degut a una tormenta elèctrica s’esbucà el temple parroquial i l’hagué d’aixecar de bell nou. Aquests anys tingué cura de les parròquies de Galilea i de la Capellania de les Religioses Franciscanes de la TOR a Calvià. El 1991, jubilat, passa a La Sang, on hi finà. BOBM 1999, 174. Darder H0041.