Homar Reynés, Jaume

Tornar al llistat

Alaró, 16/12/1866
Prev. 24/09/1892
Def. 14/01/1934
Començats els estudis eclesiàstics l’any 1888 entrà a La Sapiència d’on en fou Rector. Dia 14.08.1891 va fer Títol de Patrimoni, essent ordenat prevere dia 24.09.1892. De 1894 a 1897 fou el Vicari in Capite de Santa Eugènia. En el mes de Juliol de 1897 passà com Regent a Montuïri i en el mes de Setembre en fou nomenat Ecònem. Són anys que col·labora amb Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. L’any 1901 obtingué a València el títol de Llicenciat en Teologia i el 1918 en Dret Canònic. El 1905 participà a les oposicions a Canonge Magistral, que foren guanyades per Antoni Mª Alcover. Participà a les oposicions a parròquia de 1913 i aconseguí la Rectoria de la SSma. Trinitat L’any 1918 va a Tenerife acompanyant el Bisbe Llompart, que l’anomena Vicari General d’aquella Diòcesi i Canonge Arxiprest. El 1923 passa a Girona amb ell i el 1925 retorna a Mallorca on exercí el càrrec de Vicari General i Provisor, Degà del Capitol. A la mort de Llompart fou nomenat Vicari Capitular, i quan Miralles assumí la diòcesi, el mantingué com Vicari General. BOBM 1934, 30. AC 1629. Darder H0043. HdC 1934, 34.