Homar Ripoll, Jordi

Tornar al llistat

Valldemossa, 01/01/1868
Prev. 20/03/1896
Def. 08/09/1904
Dia 13.06.1894 va fer Títol de patrimoni, fou ordenat prevere dia 20.03.1896. Exercí el ministeri semore en la vila nadiua, i allà morí dia 08.09.1904. BOBM 1904, 322. Darder H0044.