Horrach Amengual, Llorenç

Tornar al llistat

Costitx, 00/00/0000
Prev. 22/05/1864
Def. 27/04/1903
Dia 05.07.1860 va fer Títol de Patrimoni i fou ordenat prevere dia 22.05.1864. Començà l’exercici ministerial servint la feligresia d’Estellecs i posteriorment rebé el càrrec de Vicari de Puigpunyent. De 1876 a 1901 fou Vicari d’Esporles. Dia 31 de Gener de 1901 es jubilà i anà a viure a Costitx, on morí. BOBM 1903, 162. Darder H0049.