Horrach Amengual, Rafel

Tornar al llistat

Costitx, 27/08/1841
Prev. 25/12/1869
Def. 26/04/1903
Dia 20.10.1864 va fer Titol de Patrimoni, essent ordenat prevere dia 25.12.1869. Tota la vida exercí el ministeri en la vila nadiua i dia 14.03.1886 en fou nomenat Vicari, càrrec que regentà fins dia 15.11.1901. Morí a Costitx just un dia abans del seu germà Llorenç. BOBM 1903, 162. Darder H0048.