Horrach Llabrés, Rafel

Tornar al llistat

Costitx, 22/06/1955
Prev. 02/05/1982
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics passà com prediaca a Montuïri i fou ordenat prevere a Sóller dia 02.05.1982, treballant en aquella contrada fins que l’any 1990 fou nomenat Rector de Lloseta, on hi restà fins l’any 2001, anys que exercí el ministeri d’Arxercí el ministeri d’Arxiprest d’aquella zona. Organitzà la parròquia seguint elo nou moviment de Comunió i Alliberament. L’any 2001 passà a la parròquia del Port d’Andratx i el 2005 a Can Pastilla, ampliant posteriorment amb la parròquia del Molinar i assumint la tasca pastoral en laUniversitat de les Illes Balears, on s’hi havia llicenciat en Filosofia i Lletres (Història). Ha donat a la impremta: 1994 Penombra i oracles per un temps difícil. 2017 La formació del regionalisme catòlic a Mallorca (1840-1915). Ha promogut diferents revistes a la Part Forana. GEM XIX, 56.