Jasso Garau, Vicenç

Tornar al llistat

Palma, 21/07/1934
Prev. 20/12/1958
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis de Batxillerat a l’Institut Ramon Llull, començà els estudis eclesiàstics. Fou ordenat prevere dia 20.12.1958 començant a exercir el ministeri en la Vicaria in Capite de Biniamar, fins que l’any 1962 fou enviat com Rector de Selva i estant allà Se secularitzà. Féu estudis de Pedagogia, llicenciant-se el 1978 i es Doctorà el 1982, exercint la docència a l’Escola Universitària de la UIB. Ha donat a la impremta: 1996 Teories i Institucions contemporànees de l’educació; 1998 L’entorn natural i el medi cultural a les Rondaies mallorquines; 1999 Fantasia. Realitat. Il·lusió. El sorprenent encís educatiu de les Rondaies mallorquines. 2002 Globalització i ciències socials: límits i dilemes. Memòries. 2016 Com vaig viure el nacional catolicisme a l’Escola Pública i al Seminari (1939-1975) GEM XXIII, 206. XXIV, 194. Darder J0024