Jaume Arbós, Joan

Tornar al llistat

Consell, 12/02/1911
Prev. 06/06/1936
Def. 19/09/1994
Fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Havia participat al certamen amb els nº 526, 527, 528, 529, 530 i 531. Ordenat prevere fou nomenat Vicari de Marratxí, però el mateix 1936, quan Mons.Bartomeu Pasqual fou nomenat Bisbe de Menorca, fou nomenat son Capellà d’honor i amb ell passà a Menorca el 1939, on hi restà fins el 1977. Regentà diferents càrrecs en aquella Església: Secretari particular, Professor del Seminari, Canonge, Vicari General, Degà del Capítol. L’any 1972 començà a residir llargues temporades en la vila nadiua fins que el 1977 presentà la dimissió de Canonge Degà. El 1984, amb Antònia Ordinas Martí, publicà Parroquia de Nuestra Senyora de la Visitación. I el 1989 Consilium. BOBM 1994, 501. GEM VII, 168. Darder J0027.