Jaume Cànaves, Joan

Tornar al llistat

Llucmajor, 28/06/1866
Prev. 09/03/1895
Def. 03/07/1942
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895 Dia 28.01.1893 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 01.07.1895 rebia el nomenament de Vicari de Banyalbufar, dimitint dia 01.10.1900 i retornà a Llucmajor. De 1910 a 1913 exercí el càrrrec de Vicari de la parròquia nadiua, i de 1923 a 1936 l’exercí altra vegada, cessant per edat. Fou Director de l’Escola Graduada de Sant Miquel de Llucmajor, fundador del Cercle d’Obrers Catòlics. President de la Caixa d’Estalvis i Cofundador del Setmanari “Lluchmayor” (1912-1915). BOBM 1942, 267. Darder J0030.