Jaume Capó, Andreu

Tornar al llistat

Selva, 17/02/1867
Prev. 09/03/1895
Def. 31/08/1956
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895 Dia 22.01.1894 féu Títol de Patrimoni. De 1923 a 1926 és Vicari substitut de la parròquia de Sant Miquel. BOBM 1956, 421. Darder J0031.