Jaume Ferrer, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 27/04/1899
Prev. 02/06/1928
Def. 04/11/1970
Començats els estudis eclesiàstics l’any 1920 entrà a la Sapiència. Fou ordenat prevere el 02.06.1928 començant l’exercici del seu ministeri a la parròquia del Sagrat Cor (Hostalets), on hi resdí fins el 1931 que passà com Vicari a la parròquia de sant Jaume. El 1938 li encarregaren que des de la parròquia de sant Jaume, tingués cura de la futura parròquia de santa Catalina Tomàs, projectada en la naixent aixample, que fou erigida canònicament l’any 1944 i en fou anomenat Ecònem i el 1954, en l’avinentesa de la benedicció del nou temple (09.05.1954) en fou nomenat Rector. Havia aixecat el temple, la rectoria, les vicaries i amplis locals per tasques pastorals. Exercí el càrrec fins a la jubilació canònica que li arribà el 1969. Les seves despulles descansen a l’ermita de la SSma. Trinitat de Valldemossa. BOBM 1970, 439. Darder J0036.