Jaume Gelabert, Guillem

Tornar al llistat

Lloret de Vistalegre, 18/07/1912
Prev. 23/03/1947
Def. 01/01/2001
Nasqué a Lloret de Vistalegre dia 18.07. 1912 + Palma 28.02.2007. Fou ordenat prevere com membre de la família teatina dia 23.03.1947. Tingué diferents càrrecs en aquesta orde tant a Mallorca com a la península fins que dia 01.01.1967 fou incardinat a la nostra Església diocesana. Fou nomenat Rector de Biniali, on hi romagué fins el 1972 que passà a exercir el mateix càrrec a Lloret de Vistalegre, que regentà fins el 1974 que rebé la Capellania de les Germanetes dels pobres, ajudant a la parròquia dels Hostalets. Arribada l’hora de la jubilació (1982) començà a disfrutar d’aquest temps. El 2001 va ingressar a la Residència de Sant Pere i Sant Bernat, on morí. BOBM 2007, 253.