Jaume Julià, Bartomeu

Tornar al llistat

Marratxí, 12/05/1888
Prev. 22/06/1913
Def. 16/06/1963
Fou ordenat prevere dia 22.06.1913. Dia 29.07.1912 va fer Títol de Patrimoni. Començà l’exercici del ministeri a la parròquia d’Alaró com Vicari (01.06.1913), essent nomenat també, dia 16.08.1913 Notari eclesiàstic de l’Arxiprestat d’Inca, amb residència a Alaró, i Rector del Castell. El 1918 passà de Vicari de Lloret, el 1919 és Adscrit a la Seu com Primatxer susbtitut, el 1928, després de les preceptives oposicions, obtingué un Benefici de Primatxer a la Seu. BOBM 1963, 202. AC 1660. Darder J0040.