Jaume Mayol, Pere

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1857
Prev. 29/03/1884
Def. 14/09/1929
Fou ordenat prevere dia 29.03.1884. Dia 07.08.1882 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Sembla que esmerçà la seva vida ministerial com cantor i primatxer de la Seu. L’any 1909, quan Mn. Antoni Pont renuncià al càrrec de la Capella de la Seu, ell en fou el subtitut. Quan arribà el Bisbe Llompart (1925) entrà com familiar al Palau, tenint cura de celebrar la missa a l’Oratori de Sant Pau. AC 1617. Darder J0044. HdC 1929, 175.