Jaume Nicolau, Andreu

Tornar al llistat

Inca, 09/04/1863
Prev. 18/12/1886
Def. 27/01/1935
Va fer Títol de Patrimoni dia 12.12.1884. Fou ordenat prevere dia 18.12.1886, començant l’exercici del ministeri com Adscrit a la parròquia inquera, tenint cura de la Confraria de Santa Maria la Major i fent escola a l’Escola Nocturna de la Congregació del Sagrat Cor de Jesús, que llavors funcionava tant per a infants com per adults. Era bon col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1887 va a Campanet com Vicari supernumerari, fins que el 1889 retorna a Inca com Director espiritual i Administrador del Colergio Santo Tomàs de Aquino (no té res a veure amb l’Acadèmic actual). En el mes de Novembre de 1894 començà a ser Capellà de la Companyia de Vapors Transatlàntica de Barcelona, acompanyant la gent que emigrava a Amèrica, però acabada la guerra de Cuba (1898) retorna a Inca i dia primer de Maig de 1911 fou nomenat Vicari de la parròquia, fins que el 1926 fou nomenat capellà del Monestir de Sant Bartomeu. El 1921 fou nomenat Rector de l’ermita del Puig de Santa Magdalena. El 1926 instituí a Inca la Lliga espiritual cntra la Blasfèmia, BOBM 1935, 32. Darder J0047.