Jaume Planisi, Nofre

Tornar al llistat

Sant Llorenç, 23/11/1902
Prev. 13/10/1929
Def. 19/07/1964
Fou ordenat prevere a Eivissa perquè a Mallorca no hi havia Bisbe després de la mort del Bisbe Llompart 13.10.1929. L’any 1930 fou nomenat Vicari de Capdepera i el 1935 regentà la Vicaria de la Colònia de Sant Pere, fins el 1939. De 1939 a 1942 fou Vicari de la parròquia ciutadana de Santa Creu, per retornar, el 1942, com Vicari de la parròquia nadiua, on hi restarà fins a la mort. BOBM 1964, 116. Darder J0054.