Jaume Salvà, Jaume

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1849
Prev. 19/09/1873
Def. 05/05/1916
Fou ordenat prevere dia 19.09.1873. Havia fet Títol de Patrimoni dia 10.12.1869 Exercia el ministeri en la parròquia nadiua quan l’any 1876 obtingué un Benefici de Primatxer a la Seu i el regentà tota la vida. BOBM 1916, 153. AC 1596. Darder J0057.